MENU

Tahun 2018

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Baling. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2018.

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2018
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
  hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit %
OSC Dalam Talian 5 50% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 20 80% 30 70% 40 80% 40 80%
E-Aduan 4  35% 3  30% 4 35% 4 35% 5 30% 5 40% 5 40% 3 30% 2 20 % 0 0% 0 0% 0 0%
E-Bayaran 5  40% 10  60% 10 60% 10 60% 5 30% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 10 60% 20 80%
Portal OSC 150 50%  100 40% 100 40% 100 40% 100 0% 100 40% 100 40% 100 35% 80 35% 100 80% 100 80% 100 80%
E-borang 1000  100% 0 0% 0 0% 200 20% 0 0% 0 0% 1000 100% 100 80% 100  20% 20 40% 20 40% 20 40%

 

 

Tahun 2017

 

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2017
  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
  hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit %
OSC Dalam Talian 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 10% 4 10% 20 50% 20 50% 20 50%
E-Aduan  5  45% 3  6% 5 45% 4 40% 3 30% 6 60% 3 6% 20 60% 15 50 % 10 70% 5 30% 10 50%
E-Bayaran 9  57% 42  79% 0 0% 7 47% 8 44% 3 43% 8 50% 30 80% 8 15% 9 20% 8 40% 8 40%
Portal OSC 2 12%  2 12% 2 12% 1 6% 1 6% 1 6% 2 12% 3 15% 2 12 % 2 12% 12 50% 5 25%
E-borang 20  80% 20 80% 3 20% 8 60% 3 20% 5 50% 3 20% 10 40% 20  40% 40 80% 40 80% 4 10%

 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Baling. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2017.

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2013

  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
  hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit %
OSC Dalam Talian 0 0% 1 3% 2 40% 3 20% 4 22% 1 14% 5 19% 11 42% 10 40% 15 60% 10 40% 5 19%
E-Aduan  2  12% 3  6% 2 40% 4 26% 3 17% 2 29% 18 67% 6 23% 5  25% 8 32% 10 40% 10 40%
E-Bayaran 9  57% 42  79% 0 0% 7 47% 8 44% 3 43% 1 4% 5 19%  7 47% 8 47% 10 45% 0 0%
Portal OSC 2 12%  2 4% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 1 4% 1 4%  0  0% 0 0% 0 0% 0 0%
E-borang 3  19% 5 9% 1 20% 1 7% 2 11% 1 14% 2 7% 3 12%  1  20% 5 40% 8 60% 8 60%

 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Baling. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2013.