MENU

AGEN-AGEN KUTIPAN SETEMPAT BIL CUKAI TAKSIRAN / CUKAI PINTU

Majlis Daerah Baling  dalam usaha memudahkan cara pembayaran online kepada pelanggannya. Pelanggan kini boleh membuat pembayaran online seperti berikut :-

Sila klik ikon PDF di bawah untuk mendapatkan Cara Pembayaran Cukai Pintu Melalui Atas Talian. 

BIL. NAMA AGEN CARA BAYARAN
1

BANK ISLAM

  • TUNAI - Kaunter BIMB di seluruh Malaysia
    (Terbuka kepada semua pelanggan)
  • Perbankan internet di www.bankislam.biz
  • Perbankan melalui telefon - SMS
2


MAYBANK

3

POS MALAYSIA

 

Catatan :

Bagi pembayaran melalui Perbankan Internet, sila masukkan rujukan nombor akaun

cukai taksiran / cukai pintu sebanyak 15 angka tanpa perlu tanda slash '/'

Contoh : 102011/000001514 -----> 102011000001514