MENU

 

MAJLIS DAERAH BALING,

09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN.

NO. TEL: 04 4701800 NO. FAX: 04 4701580

 

 

KENYATAANTAWARAN

(Khas Untuk Bumiputra)

 

 Sebutharga  ini adalah  dipelawa   kepada  Pemborong-pemborong   Bumiputera   yang berdaftar  dengan  CIDB dan   PKK mempunyai   PPK,SPKK  dan  STB yang  sah  akan  diterima  di  Pejabat  Majlis   Daerah  Baling,   Kedah  Darul  Aman hingga jam   12.00 tengahari   pada    12 Ogos 2018 untuk :-

 

 

1.     MDB/SH-21-2018                                 MEMBAIKPULfH DAN MENAIKTARAF BANGUNAN SERI BALING                                                                            INN, MDBALING, KEDAH DARUL AMAN.

 

         Gred G1     Kategori    CE      Pengkhususan    CE 21