MENU

MAJLIS DAERAH BALING

KENYATAAN TAWARAN

 

  1. Sebutharga adalah dipelawa daripada Pembekal-Pembekal tempatan  yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih sah tempohnya dan berdaftar dengan Majlis Daerah Baling  dibenarkan membuat tawaran bagi perkhidmatan/bekalan serta syarat-syarat seperti berikut :-

BIL.

BUTIR-BUTIR TAWARAN

SYARAT PENDAFTARAN

HARGA DOKUMEN

TARIKH JUALAN

TARIKH TUTUP

 

1.

 

Sebutharga Cadangan Pembekal Panel Bagi Bekalan Kayu dan Keluaran Kayu, Logam-Logam, Galian Mentah Bukan Logam, Bekalan Am, Bekalan Alat Kejuruteraan Dan Lain-Lain Berkaitan Kepada Majlis Daerah Baling.

 

MDB/SH/04/2021(BK)

 

 

 

i) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

090101

(Bahan Binaan)

 

ii) Sijil SSM

 

 

 

 

RM 30

 

 

04 April 2021

 

 hingga

 

08 April 2021

 

 

12 April 2021

 

2.

 

Sebutharga Membekal Dan Menghantar Cat, Barnish, Laka dan Lain-Lain Yang Berkaitan Untuk Majlis Daerah Baling

 

MDB/SH/05/2021 (BK)

 

i) Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

 

060401

(Cat)    

atau

060499

(Pembuat)

 

ii) Sijil SSM

 

 

 

RM 30

 

 

04 April 2021

 

 hingga

 

08 April 2021

 

 

12 April 2021

 

  1. Naskah Meja Tawaran akan dipamerkan mulai 04 April 2021 hingga 12 April 2021 semasa waktu kaunter beroperasi seperti berikut :-
  • Ahad – Rabu  : 8.00 Pagi – 4.30 Petang ( Rehat 1.00 petang – 2.00 petang)
  • Khamis            : 8.00 Pagi – 1.00 Petang

 

  1. Dokumen Tawaran Sebutharga boleh diperolehi mulai 04 April 2021 hingga 08 April 2021 di Kaunter Hasil , Jabatan Perbendaharaan , Majlis Daerah Baling dengan mengemukakan bayaran dokumentasi sebanyak RM 30.00 (tidak kembalikan) dalam bentuk wang tunai. Pembekal hendaklah menghantar dokumen sebutharga menggunakan sampul surat berlakri.

 

  1. Naskah Tawaran hanya dikeluarkan kepada pembekal yang sah sahaja. Untuk maksud ini pembekal hendaklah  membawa surat pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia serta mempunyai kod bidang berkaitan, Sijil SSM , penyata bank syarikat dan pembekal juga perlu berdaftar dengan Majlis Daerah Baling.

 

  1. Naskah Tawaran mestilah di masukkan ke dalam satu sampul surat berlakri yang ditanda no. sebut harga dan tajuk perkhidmatan/bekalan.

 

  1. Naskah Tawaran yang diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam peti tawaran sebut harga sebelum/pada dan tidak lewat daripada jam 12 tengahari pada 12 April 2021 di :

                                   

                                    PETI TAWARAN SEBUTHARGA,

MAJLIS DAERAH BALING,

09100 BALING ,

KEDAH DARUL AMAN.

 

 

 

 

……………………………

Yang Dipertua,

Majlis Daerah Baling,

Kedah Darul Aman.

 

           

 

            Tarikh :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tender Ref: 
MDB/SH/04/2021(BK) MDB/SH/05/2021(BK)
Tender Closing Date: 
Isnin, 12 April 2021