MENU
 1. Undang-Undang Kecil Penjaja PBTNK, 1983
 2. Undang-Undang Kecil Taman PBTNK, 1983
 3. Undang-Undang Kecil Pasar, Baling, 1985
 4. Undang-Undang Kecil Pelupusan Sampah PBTNK, 1983
 5. Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Pengawasan Rumah Tumpangan (MDB), 1993
 6. Undang-Undang Kecil Tandas Awam Baling 1990
 7. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah, MDB 1993
 8. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian MDB, 1999
 9. Undang-Undang Kecil Mencegah Kotoran, 1983
 10. Undang-Undang Kecil Iklan PBTNK, 1982
 11. Undang-Undang Kecil Jalan, parit & bangunan (Mengkompaun kesalahan) MDB 1993
 12. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Dandan rambut MDB, 1997
 13. Undang-Undang Kecil Vandalisma Baling, 1994
 14. Perintah Kenderaan-Kenderaan Berat (Sekatan Penggunaan Jalan), MDB, 1997
 15. Undang-Undang Kecil Rumah Urut, MDB, 1991
 16. Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta) Kereta-Kereta Berjentera, MDB, 1996
 17. Undang-Undang Kecil Perlesenan, Perdagangan Dan Perniagaan PBTNK, 1985
 18. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Baling(Kesalahan & Tatatertib), 1995