MENU

Senarai Sekolah Rendah

 Nama  Alamat  No. Telefon
 SK Asam
 Jawa/Carok
 Kelian
 SK Asam Jawa/Carok  Kelian
 Jalan Asam Jawa-Parit  Panjang
 09100 Baling
 604-4761215
 604-4761215
 SK Penghulu
 Abu Bakar
 SK Penghulu Abu Bakar
 KM5,Jalan Weng
 09100 Baling
 604-4702099
 604-4704518
 SK Baling  SK Baling
 Jalan Mahmud
 09100 Baling
 604-4702284
 604-4702914
 SK Dalam  Wang  SK Dalam Wang
 Jalan Kg.Padang Che Mas
 Dalam Wang
 09100 Baling
 604-4704922
 604-4704922
 SK Tunku Puan  Habsah  SK Tunku Puan Habsah
 Bt 7 Jalan Kroh
 09100 Baling
 604-4704473
 604-4704473
 SK Kampung  Padang  SK Kampung Padang
 Jalan Asam
 Jalan Asam Jawa
 KualaPegang
 09110 Baling
 604-4430470
 604-4430470
 SK Kampung  Sera  SK Kampung Sera
 Kampong Sera
 09100 Baling
 604-4703016
 604-4703016
 SK Kuala  Pegang  SK Kuala Pegang
 Kuala Pegang
 09110 Baling
 604-4767291
 604-4767291
 SK Pulai  SK Pulai
 Pulai
 09100 Baling
 604-4704472
 604-4704472
 SK Siong  SK Siong
 Kampong Lalang
 Jalan Weng
 09100 Baling
 604-4721258
 SK Tanjung  Pari  SK Tanjung Pari
 Kg. Tanjung Pari
 09100 Baling
 604-4702503
 604-4702503
 SK Seri Bayu  SK Seri Bayu
 Weng
 09100 Baling
 604-4721131
 604-4721131
 SK Kampung  Bandar  SK Kampung Bandar
 Siong
 09100 Baling
 604-4731406
 604-4731406