MENU

 

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2013

  JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
  hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit % hit %
OSC Dalam Talian 0 0% 1 3% 2 40% 3 20% 4 22% 1 14% 5 19% 11 42% 10 40% 15 60% 10 40% 5 19%
E-Aduan  2  12% 3  6% 2 40% 4 26% 3 17% 2 29% 18 67% 6 23% 5  25% 8 32% 10 40% 10 40%
E-Bayaran 9  57% 42  79% 0 0% 7 47% 8 44% 3 43% 1 4% 5 19%  7 47% 8 47% 10 45% 0 0%
Portal OSC 2 12%  2 4% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 1 4% 1 4%  0  0% 0 0% 0 0% 0 0%
E-borang 3  19% 5 9% 1 20% 1 7% 2 11% 1 14% 2 7% 3 12%  1  20% 5 40% 8 60% 8 60%

 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Baling. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2013.