MENU

 

         CARA MEMOHON

              

  1. Borang  permohonan boleh didapati di Laman Sesawang Majlis Daerah Baling (www.mdbaling.gov.my) secara  percuma.

 

  1. Setiap permohonan hendaklah disertakan perkara-perkara berikut:-

  

   i.          Gambar berukuran passport

   ii.          Salinan Kad Pengenalan

   iii.         Salinan Sijil Peperiksaan

   iv.        Salinan Sijil Kelahiran

   v.         Lain-lain Sijil yang berkaitan

  (Setiap salinan dokumen di atas hendaklah diakui sah oleh   

   Kakitangan Kerajaan Kumpulan Pengurusan Dan Profesional ke atas/   

   Wakil Rakyat (Parlimen)/ Penghulu Kerajaan/ Ahli Majlis MDB Sahaja)

 

  1. Permohonan   daripada   Pegawai  Kerajaan  yang   sedang  berkhidmat  hendaklah mengemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab ‘A’ 21 dan pastikan Laporan Prestasi tahunan terkini  disertakan bersama.

 

  1.  Permohonan berikut akan DITOLAK

 

   i.          tidak disertakan dokumen yang diperlukan;

   ii.          borang permohonan tidak lengkap atau tidak jelas;

   iii.         borang permohonan tidak ditandatangani;

   iv.        borang permohonan tidak disertakan gambar; dan

   v.         salinan dokumen yang tidak diakui sah.

   vi.        salinan yang disahkan SELAIN daripada perkara (b) v.

   vii.        calon daripada kalangan SAUDARA kakitangan Majlis Daerah Baling.      

   viii.       CALON YANG MEROKOK.

 

ALAMAT PERMOHONAN

 

1.            Permohonan yang lengkap diisi hendaklah di alamatkan kepada:

 

               YANG DIPERTUA,

               MAJLIS DAERAH BALING,

               09100 BALING,

               KEDAH DARUL AMAN.

 

2.            Sila tuliskan ‘Nama Jawatan’ di sebelah atas kiri sampul surat bagi setiap borang   permohonan yang dikemukakan.

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN.    Pada atau sebelum :  05hb, OGOS 2018

    

Catatan Am

  • Sila tulis nama jawatan yang dipohon di tepi sampul sebelah kiri.
  • Susunan dokumen mestilah mengikut arahan di (b) dan dikepilkan bersama klip kertas
  • Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan ditemuduga;
  • Pemohon-pemohon yang berjaya dipanggil untuk temuduga tetapi tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh ditemuduga hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.