MENU

Pihak Majlis Daerah Baling telah menyediakan talian aduan untuk dihubungi jika ada aduan yang hendak dimaklumkan kepada pihak PBT. Talian aduan ini bagi memudahkan orang ramai untuk memaklumkan sesuatu perkara dengan mudah dan pantas. Berikut merupakan cara untuk menghubungi Talian Aduan.

Talian Aduan : 044701800

Faks : 044701580

Emel Aduan : mdbaling@mdbaling.gov.my

Alamat surat-menyurat : Majlis Daerah Baling 09100 Baling Kedah.