MENU

Pemakluman Bahawasanya Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Telahpun Melaksanakan Pengasingan Sisa Pepejal di Rumah Secara Mandatori Bermula Pada 1 September 2015 di Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Kedah dan Perlis