MENU

JABATAN PERANCANG PEMBANGUNAN DAN LANDSKAP

Memproses permohonan kebenaran merancang/ubah jenis dalam tempoh 10 hari.

Pengeluaran surat tunai syarat kepada pemohon dalam tempoh 3 hari.

Pengeluaran pemberian kebenaran merancang (Borang C1) dalam tempoh 6 hari.

Memproses permohonan tanah kerajaan dalam tempoh 10 hari.

Memproses permohonan pecah sempadan dalam tempoh 10 hari. Memproses permohonan pelan lanskap dalam tempoh 10 hari.

Memproses permohonan pelan nama taman/jalan/lorong dan nombor rumah dalam tempoh 10 hari.

Memberi maklum balas terhadap aduan awam dalam tempoh 2 hari.

Menyelesaikan kerja-kerja kecemasan /bencana dalam tempoh 24 jam.

Penyelenggaraan taman-taman awam setiap 30 hari/secara berkala.

Pengembalian wang deposit lanskap kepada pemohon dalam tempoh 10 hari.