MENU

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN BANGUNAN
MAJLIS DAERAH BALING

 • Memproses kelulusan permohonan Pelan Bangunan bagi skim perumahan, rumah kediaman, kilang, bangunan perniagaan dan lain-lain dalam tempoh 45 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan Pelan Jalan dan Parit dalam tempoh 80 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan Pelan Kerja Tanah dalam tempoh 80 hari.
 • Memproses kelulusan Pelan Konkrit Tetulang dalam tempoh 30 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan Pelan Tandas Dalaman dalam tempoh 30 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan Pelan Lampu Jalan dalam tempoh 30 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan Sijil Layak Menduduki (CFO) dalam tempoh 14 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan Pindaan Pelan kepada pelan yang telah diluluskan dalam tempoh 30 hari.
 • Memproses permohonan meminda / menambah bangunan dalam tempoh 30 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan bagi mengembalikan wang pertaruhan dalam tempoh 30 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan bagi memperbaiki bangunan (permit kerja kecil) dalam tempoh 21 hari.
 • Memproses kelulusan permohonan bangunan / gerai / bangsal sementara dalam tempoh 21 hari.