MENU

PIAGAM BAHAGIAN PERANCANG

Memproses permohonan kebenaran merancang/ ubah jenis dalam tempoh 60 hari.

Memproses permohonan ulasan permohonan tanah kerajaan dalam tempoh 14 hari

Memproses permohonan pecah sempadan dalam tempoh 14 hari

Memproses permohonan landskap dalam tempoh 30 hari

Memproses permohonan nama taman / jalan / lorong dan nombor rumah dalam tempoh 14 hari.

Menyelesaikan aduan-aduan dalam tempoh 7 hari

Menyelesaikan aduan (melibatkan peruntukan) dalam tempoh 30 hari

Menyelesaikan kerja-kerja kecemasan/ bencana dengan serta merta.

Pemotongan rumput taman permainan kanak-kanak setiap 30 hari sekali.