MENU

JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM 

Semburan kabus (fogging) untuk kes dan wabak denggi

  a. 24 jam setelah menerima laporan.

  b. Semburan ulangan selepas seminggu.

  c. Semburan lanjutan sekali seminggu hingga kes/ wabak selesai.

Kawalan LILATI (lipas, lalat, tikus) secara  berkala iaitu 10 premis seminggu.

Penyelenggaraan Tapak Pelupusan Sampah, Pulai secara berkala iaitu 2 minggu sekali.

Persampelan air “leachate” Tapak Pelupusan Sampah, Pulai secara berkala iaitu sebulan sekali.

Operasi penangkapan anjing terbiar secara berkala iaitu sekali sebulan.

Tindakan terhadap aduan anjing dalam tempoh 2 hari Program gerak tumpu secara berkala iaitu 1 minggu sekali.

BAHAGIAN INSPEKTORAT 

Aduan awam berkaitan kesihatan persekitaran dalam tempoh 24 jam.

Penilaian semula premis perniagaan sebanyak 10 premis sebulan.

Penilaian semula kilang secara berkala iaitu 2 tahun sekali.

Pengauditan dan penggredan tandas awam secara berkala iaitu 2 kali setahun Penggredan premis makanan setahun sekali.

BAHAGIAN PELESENAN

Permohonan lesen tred tidak berisiko dalam tempoh 10 minit.

Permohonan lesen tred berisiko dalam tempoh 30 hari.

Permit sementara (kaki lima) akan dikeluarkan serta merta Ekspo/ uptown perniagaan dalam tempoh 1 hari.

Permohonan lesen pasar malam/ minggu dalam tempoh 10 minit.

Permohonan lesen pasar/ meja pasar dalam tempoh 1 hari.

Permohonan lesen iklan dalam tempoh 10 minit.

Permohonan lesen hiburan dalam tempoh 1 hari.

Tuntutan pertaruhan kebersihan/ iklan dalam tempoh 2 hari.

Pindah milik lesen dalam tempoh 10 minit.

Tukar jenis perniagaan/ tambah item perniagaan dan tutup perniagaan dalam tempoh 1 hari.

Permohonan lesen anjing dalam tempoh 30 minit.