MENU

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Memberi layanan di Kaunter Unit Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 5 minit.

Memproses setiap permohonan pada hari yang sama jika permohonan diterima sebelum jam 12.00 tengah hari dan memproses setiap permohonan pada hari berikutnya jika permohonan di terima selepas jam 12.00 tengah hari.

Memastikan permohonan-permohonan yang diterima di kaunter mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di dalam Manual OSC 3.0.

Memastikan permohonan di proses mengikut norma-norma masa yang ditetapkan seperti di dalam Portal OSC.

Melaksanakan dan membantu pemohon untuk permohonan secara maya (OSC Online).

Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (JKOSC) kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja

Menerima dan memproses pendepositan CCC dalam tempoh 14 hari bekerja.