MENU

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN
DAN PELESENAN

 

PERKARA

MASA PROSES

 

 

Permohonan Lesen Tred

1 bulan

Permit Sementara

1 hari

Ekspo perniagaan

7 hari

Permohonan Lesen Pasar

3 hari

Permohonan Lesen Iklan
Tukar Nama Pelesen
Permohonan Sewa Meja Pasar
Aduan Perkhidmatan Kebersihan
Pungutan sampah

1 hari
7 hari
3 hari

24 jam

      Pembersihan Parit/Longkang
Pemotongan rumput

72 jam
72 jam

Semburan asap dari index

12 jam