MENU

JABATAN PERBENDAHARAAN

Layanan kaunter dalam tempoh 3 minit.

Terima bayaran dan keluaran resit dalam tempoh 1 minit.

Proses bayaran tuntutan bil dalam tempoh 10 hari.

Proses bayaran balik wang pertaruhan dalam tempoh 10 hari.