MENU

Visi

KE ARAH MENJADIKAN BALING SEBUAH PERBANDARAN YANG TERANCANG, INDAH DAN MAKMUR MENJELANG TAHUN 2020”.

Misi

“Menyediakan Perkhidmatan Perbandaran Berkualiti Bagi Meningkatkan Kesejahteraan Warga Baling Melalui Sistem Penyampaian Yang Cekap, Efektif Dan Proaktif”