MENU

 

Negeri          : Kedah Darul Aman
Agensi          : Majlis Daerah Baling ,09100 Baling
Nama            : Tuan Abdul Bari Bin Abdullah, AMK.,BCK.
Jawatan         : Yang DiPertua
No. Telefon   : 04 - 470 1800
No. Faks       : 04 - 470 1580
e-mail            : ydp@mdbaling.gov.my
Laman web   : www.mdbaling.gov.my