MENU

Acts

 1. Act 171 (Local Government Act 1976)
 2. Road Act, and Drain Building 1974 (Act 133)
 3. Evidence Act 1950 (Act 56)
 4. Penal Code (Chapter 45)
 5. Urban Planner's Act and Countryside 1976 (Act 172)
 6.  Road Transport Act 1983 (Act 333)

By Laws

 1. Undang-Undang Kecil Penjaja PBTNK, 1983
 2. Undang-Undang Kecil Taman PBTNK, 1983
 3. Undang-Undang Kecil Pasar, Baling, 1985
 4. Undang-Undang Kecil Pelupusan Sampah PBTNK, 1983
 5. Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Pengawasan Rumah Tumpangan (MDB), 1993
 6. Undang-Undang Kecil Tandas Awam Baling 1990
 7. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah, MDB 1993
 8. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian MDB, 1999
 9. Undang-Undang Kecil Mencegah Kotoran, 1983
 10. Undang-Undang Kecil Iklan PBTNK, 1982
 11. Undang-Undang Kecil Jalan, parit & bangunan (Mengkompaun kesalahan) MDB 1993
 12. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Dandan rambut MDB, 1997
 13. Undang-Undang Kecil Vandalisma Baling, 1994
 14. Perintah Kenderaan-Kenderaan Berat (Sekatan Penggunaan Jalan), MDB, 1997
 15. Undang-Undang Kecil Rumah Urut, MDB, 1991
 16. Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta) Kereta-Kereta Berjentera, MDB, 1996
 17. Undang-Undang Kecil Perlesenan, Perdagangan Dan Perniagaan PBTNK, 1985
 18. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Baling(Kesalahan & Tatatertib), 1995

Enactment

 1. Enactments Cow and bull control enactment of 1971